Pozemní stavitelství – Betonové konstrukce

pomůcka pro předmět Pozemní stavitelství pro střední průmyslové školy

Úvod

Složky betonu

 1. Kamenivo — rozdělení, vlastnosti a zkoušky kameniva
 2. Cement
 3. Voda
 4. Přísady
 5. Příměsi

Výroba čerstvého betonu

 1. Dávkování složek
 2. Vlastnosti — zkoušení čerstvého betonu
 3. Návrh složení čerstvého betonu

Beton a jeho vlastnosti

Kontrola jakosti betonu

 1. Odběr vzorků
 2. Výroba těles
  • krychle
  • válce
  • vývrty
 3. zkoušky
 4. zkoušky ztvrdlého betonu 

Betonářská výztuž

 1. Základní rozdělení
 2. Měkká betonářská výztuž — vlastnosti
 • označování měkké betonářské výztuže
 • ocelová
 • polypropylenová
 • další
 1. Uhlíkové lamely

Výroba monolitických betonových a železobetonových konstrukcí

 1. Bednění
 2. Železářské práce
  • příprava
  • skladování a ukládání výztuže
 3. Betonáž
  • skladování složek
  • druhy mísení a betonáren
  • doprava betonové směsi
  • ukládání betonové směsi a pracovní spáry
  • zpracování a ošetřování betonové směsi
  • odbedňování
 4. Zvláštní způsoby betonáže 

Zvláštní a speciální druhy betonu

 1. Lehké betony — mezerovité, pórovité
 2. Prolévané betony
 3. Speciální betony
 4. Silniční betony
 5. Vodostavební a vodotěsné betony

Opravy a rekonstrukce železobetonových konstrukcí

 1. Diagnostika poruch — příčiny a projevy poruch
 2. Příklady oprav vodorovných konstrukcí
 3. Příklady oprav svislých konstrukcí

Montované konstrukce

 1. Výhody a nevýhody použití montovaných konstrukcí
 2. Zajištění tuhosti montovaných konstrukcí — řešení základních styků

Navrhování zděných konstrukcí dle EN 1996 – 1‑1

 1. Názvosloví, mechanické vlastnosti zdiva a jeho zkoušek
 2. Svislé zatížení
  • dostředný tlak
  • soustředěné zatížení
 3. Soustředěný tlak