Ošetřování betonu

Ošetřování betonu (curing of concrete) je souhrnný název pro opatření, která mají minimalizovat negativní vlivy okolí působící na čerstvý a mladý beton. Nejčastěji se jedná o nepříznivé vlivy počasí, které se projevují třemi způsoby:

  • vysoušením povrchu betonu (normální a vysoké teploty v létě, přímé oslunění konstrukce, vítr),
  • vyplavováním cementu z povrchu betonu (silný déšť),
  • promrznutím části nebo i celé konstrukce (teploty v zimně nižší než 0°C).

Způsoby ošetřování

Z popsaných nepříznivých účinků počasí vyplývají i opatření na jejich minimalizaci: 

Slunce

slunce
  • Skrápět beton vodou, lépe vodním mlžením.
  • Lze použít i ošetřovací nástřik nepropouštějící vodu. Je potřeba ho aplikovat na tuhnoucí a tvrdnoucí beton ihned jakmile je to možné. Účinnější je první možnost — skrápění vodou, protože dochází i k chlazení povrchu betonu.

Poznámka: voda má mít podobnou teplotu jako povrch betonu. Je-li například voda příliš studená, vyvolá tepelné smrštění povrchu betonu a vznik trhlin.

Vítr

vítr
  • Ochránit beton před ztrátou vody speciálním nástřikem nepropouštějícím vodu. Je potřeba ho aplikovat na tuhnoucí a tvrdnoucí beton ihned jakmile je to možné.
  • Skrápět beton vodou, lépe vodním mlžením.

Poznámka: voda má mít podobnou teplotu jako povrch betonu. Je-li například voda příliš studená, vyvolá tepelné smrštění povrchu betonu a vznik trhlin.

Silný déšť

silný déšť
  •  Zakrýt konstrukci například fólií tak, aby dešťová voda neodplavovala cement z betonu.

Mráz

mráz

Délka ošetřování

Minimální délka ošetřování je 12 hodin. V závislosti na počasí, použitém betonu, tvaru a velikosti betonového prvku to může být několik dní, ve vyjímečných případech i dva až tři týdny.

Délku nutného ošetřování udává „specifikace provádění“ (odstavec 4.2.1 ČSN EN 13670) prostřednictvím stanovení ošetřovací třídy (odstavec 8.5 a F 8.5 ČSN EN 13670). Na základě této třídy, teploty povrchu betonu a rychlosti vývoje pevnosti betonu se z tabulek F.1, F.2 a F.3 odečte minimální doba nutná pro ošetřování betonu.