Druhy cementu

Jaké druhy cemenů máme?

ČSN EN 197 – 1 uvádí pro obecné použití následujících pět skupin cementů podle složení:

  • CEM I — portlandský cement
  • CEM II —  portlandský cement směsný
  • CEM III — vysokopecní cement
  • CEM IV — pucolánový cement
  • CEM V — směsný cement
Druhy cementu
oranžová barva - portlandský slínek (vápenec pálený v peci na cement: hydraulická složka)
fialová barva - ppopílek - křemičitý (zbytkový produkt uhelné elektrárny: pucolánová složka reagující s volným vápnem)
růžová barva - vápenec (surovina získaná z lomů)
žlutá barva - vysokopecní struska (zbytkový produkt metalurgie: hydraulická složka)
  • oranžová barva — portlandský slínek (vápenec pálený v peci na cement: hydraulická složka)
  • fialová barva — popílek — křemičitý (zbytkový produkt uhelné elektrárny: pucolánová složka reagující s volným vápnem)
  • růžová barva — vápenec (surovina získaná z lomů)
  • žlutá barva — vysokopecní struska (zbytkový produkt metalurgie: hydraulická složka)

Další dělení