Pevnost betonu v tahu za ohybu – zkouška

Pevnost betonu v tahu za ohybu (Tensile bending strength of concrete) je zkouška,která se provádí na betonovém trámci rozměrů 400×150×150 mm. Vždy se zkouší nejméně tři vzorky. Před zkouškou je potřeba ověřit geometrii tělesa a pak ho správně osadit do zkušebního zařízení — lisu. Podle způsobu zatížení se jedná o tří nebo čtyřbodové (viz obrázek) uspořádání. Čtyřbodové uspořádání zkoušky má vyšší vypovídací hodnotu o pevnosti betonu v tahu za ohybu — těleso se poruší ve střední třetině mezi oběma silani od zatížení. Protože jsou v této části nosníku při uvedeném zatížení posouvající síly rovny nule, dojde k porušení v oblasti namáhání čistým ohybem. U tříbodového uspořádání zkoušky se vždy jedná o kombinaci ohybu a smyku. Proto je čtyřbodové uspořádání zkoušky vhodnější.

Pevnost betonu v tahu za ohybu