Pevnost betonu v tahu za ohybu – zkouška

Pevnost betonu v tahu za ohybu (Tensile bending strength of concrete) je zkouška,která se provádí na betonovém trámci rozměrů 400x150x150 mm. Vždy se zkouší nejméně tři vzorky. Před zkouškou je potřeba ověřit geometrii tělesa a pak ho správně osadit do zkušebního zařízení — lisu. Podle způsobu zatížení se jedná o tří nebo čtyřbodové (viz obrázek) uspořádání. Čtyřbodové uspořádání zkoušky má vyšší vypovídací hodnotu o pevnosti betonu v tahu za ohybu — těleso se poruší ve střední třetině mezi oběma silani od zatížení. Protože jsou v této části nosníku při uvedeném zatížení posouvající síly rovny nule, dojde k porušení v oblasti namáhání čistým ohybem. U tříbodového uspořádání zkoušky se vždy jedná o kombinaci ohybu a smyku. Proto je čtyřbodové uspořádání zkoušky vhodnější.

Pevnost betonu v tahu za ohybu