Lehký beton

Lehký beton (light-weight concrete/​LC) je beton, který má po vysušení (105°C) objemovou hmotnost větší než 800 a menší než 2.000 kg/​m3. Lehký beton je vyráběn buď zcela, nebo jen částečně s použitím pórovitého kameniva.

Rozdělení tříd lehkého betonu

Třídy lehkého betonu

Pevnostní třídy betonu v tlaku pro lehký beton

Pevnostní třídy lehký beton

14. 12. 2012 | Stavební konstrukce

Lehký beton

Článek stručně uvádí současný stav lehkého betonu u nás a v zahraničí z hlediska vstupních materiálů (zejména lehkých kameniv), návrhu, technologie výroby a ukládání. Dále představuje zajímavé realizace v posledních letech za účelem vysvětlení přínosu lehkého betonu jako mater...
14. 12. 2012 |

Čerpaný vysokohodnotný lehký beton pro most Raftsundet, Severní Norsko

Čerpání lehkého betonu nebylo v době výstavby mostu Raftsundet v Norsku běžně užíváno jako možný způsob ukládání těchto betonů. Pro mostní konstrukce nebylo čerpání vysokohodnotného lehkého betonu povoleno vzhledem k vysokým absorbčním hodnotám expandovaného jílu nebo jílovitý...
14. 12. 2012 | Stavební konstrukce

Energeticky úsporný monolit z barevného lehkého betonu

Skulpturální architektura z pohledového betonu pro novou budovu městského úřadu v německém Erfstadtu.