Lehký beton

Lehký beton (light-weight concrete/​LC) je beton, který má po vysušení (105°C) objemovou hmotnost větší než 800 a menší než 2.000 kg/​m3. Lehký beton je vyráběn buď zcela, nebo jen částečně s použitím pórovitého kameniva.

Rozdělení tříd lehkého betonu

Třídy lehkého betonu

Odkazy: