Zkušební tělesa z betonu

Pevnost ztvrdlého betonu se zjišťuje na normovaných zkušebních tělesech. Pokud není stanoveno jinak, prokazuje se pevnost na tělesech o stáří 28 dnů. Zkoušením ztvrdlého betonu se zabývají normy řady ČSN EN 12390. V současné době se nejčastěji používají:

  • krychle 150×150×150 mm (lze použít i krychle o hraně 100, 200 nebo 300 mm),
  • válce 150×300 mm,
  • trámce 100×100×400 mm.
Zkušební tělesa z betonu

Normy, předpisy, publikace: