Objemové změny betonu

Objemové změny jsou součástí deformací, které se projevují na betonu. Lze je rozdělit na tyto části:

Normy, předpisy, publikace:

  • ČSN EN 1992 – 1‑1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí — Část 1 – 1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
  • ČSN EN 1992 – 1‑1 NA ed. A National Annex — Eurocode 2: Design of concrete structures — Part 1 – 1: General rules and rules for buildings — 2020