Základní vlastnosti betonu

Beton je pevný

Pevný beton

Betonu lze dát libovolný tvar

Betonové konstrukci nebo prvku můžeme dát jakýkoliv tvar! Omezeni jsme jen vlastní představivostí.

Betonová socha

Beton má jedinečnou pevnost v tlaku

Beton je trvanlivý

Beton je nehořlavý

Beton nehoří

Beton má vysokou tepelnou akumulaci

dlouho udrží teplo či chlad a zajišťuje tak tepelnou stabilitu v objektu

tepelná akumulace