Výroba cementu

Cementová pec - schema

Cement se vyrábí v cementárně společným vypalováním vápence a jílu (někdy i ve formě horniny, obsahující složky ve vhodném poměru), při teplotách okolo 1450 °C. Vyrobený slínek se pak rozemílá, někdy i s příměsemi (vysokopecní struskou, trasem, popílkem). Vzniklý šedivý prášek — cement — smíchaný s vodou vytváří pojivovou (hydraulickou) složku betonu. 

Výroba cementu