Zkoušení betonu

Zkoušení betonu (testing of concrete). Beton se zkouší z různých důvodů a v různém čase. Zde je základní rozdělení zkoušek betonu:

Abramsův kužel

Zkoušení čerstvého betonu:

Zkoušky ztvrdlého betonu:

Zkoušky podle toho, zničí-li se vzorek či nezničí:

Zkoušky podle účelu zkoušení:

  • průkazní zkouška,
  • ověřovací zkouška (v režimu české legislativy — Zákona č. 22/1997 Sb. a Nařízení vlády 163/2002 ve smyslu pozdějších znění — je součástí posouzení shody).