Těžký beton

Těžký beton (heavy-weight concrete/​HC) je beton, který má po vysušení (105°C) objemovou hmotnost větší než 2.600 kg/​m3. Je vyráběn z těžkého kameniva.

Odkazy: