Těžký beton

Těžký beton (heavy-weight concrete/​HC) je beton, který má po vysušení (105°C) objemovou hmotnost větší než 2.600 kg/​m3. Je vyráběn z těžkého kameniva.

14. 12. 2012 | Materiály a technologie

Těžké betony a speciální stínící betony

Beton je výborným materiálem pro ochranu před účinky ionizujícího záření. Vlastnosti betonu lze vhodně modifikovat podle výběru použitého kameniva, jak proti záření gama, tak proti neutronovému záření.