Pevnost betonu v prostém tahu – zkouška

Pevnost betonu v prostém tahu (Direct tensile strength) je zkouška, která se provádí na trámci, vyjímečně na válci nebo na jádrových vývrtech. Vždy se zkouší minimálně tři tělesa. Před vlastní zkouškou se ověří geometrie zkušebního tělesa. Vzorky, které se nestandardně poruší se ze zkoušky vyloučí — předpokládá se u nich nějaká chyba. O každé zkoušce a jejích výsledcích se vede záznam — protokol.

Zkouška betonu v prostém tahu se provádí jen vyjímečně. Její provedení komplikuje nutnost přilepení ocelových desek ke vzorku. Přilepení musí mít perfektní geometrii a pevnost vyšší než je pevnost zkoušeného betonu. Běžnější jsou zkoušky betonu v příčném tahu nebo v tahu za ohybu.

Pevnost betonu v prostém tahu