Teplotní roztažnost betonu

Teplotní roztažnost (Thermal expansion) je jev, kdy beton se vzrůstající teplotou zvětšuje svůj objem a naopak s klesající teplotou zmenšuje svůj objem. Rovněž záleží na velikosti objektu či prvku z betonu. Přibližně lze velikost roztažení/​ zkrácení betonové konstrukce či prvku stanovit takto: 

ΔL= 1mm/​ 10m/​ 10°C.

To znamená že betonový prvek délky 10 m, jehož teplota se zvýší o 10°C se protáhne o 1 mm. 

Příklad: 80 m dlouhá betonová nebo železobetonová stěna. V létě při přímém celodením oslunění může teplota této stěny dosáhnot výše 80°C. V zimě vlivem vyjímečných mrazů až ‑30°C. Délkový rozdíl stěny v extrémním chladu a horku může být až: ΔL=1*(80m/10)*((80°+30°)/10) = 88 mm!

Teplotní roztažnost betonu