Pevnost betonu

Pevnost betonu (Strenght of concrete) se dělí podle mnoha kritérií:

podle tvaru zkušebního tělesa:

  • krychelná pevnost (v tlaku, příčném tahu)
  • válcová pevnost (v tlaku, příčném tahu)

podle stáří betonu (nejčastější případy):

  • 2‑denní
  • 7‑denní
  • 28-denní
  • 90-denní

podle porušení vzorku / konstrukce:

podle užití ve výpočtech:

  • charakteristická
  • návrhová