Přísady

Přísada (Admixture)

Chemická látka, která upravuje některou z vlastností čerstvého nebo ztvrdlého betonu.

Dávkování: v malém množství — v % hmotnosti cementu.

Podle funkce rozeznáváme mnoho druhů:

Normy, předpisy

  • ČSN EN 934 – 1 Přísady do betonu, malty a injektážní malty — Část 1: Společné požadavky
  • ČSN EN 934 – 2 Přísady do betonu, malty a injektážní malty — Část 2: Přísady do betonu — Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem