Pevnost betonu v příčném tahu – zkouška

Pevnost betonu v příčném tahu (Tensile splitting strength of concrete) je zkouška,která se provádí na krychli, válci nebo vyjímečně na jádrových vývrtech. Vždy se zkouší minimálně tři tělesa. Před vlastní zkouškou se ověří geometrie zkušebního tělesa. Vzorky, které se nestandardně poruší, se ze zkoušky vyloučí — předpokládá se u nich nějaká chyba. O každé zkoušce a jejích výsledcích se vede záznam — protokol.