Vláknobeton

Vláknobeton (Fibreconcrete) je konstrukční stavební kompozitní materiál. Má základní strukturu prostého betonu doplněnou vlákny, která ztužují strukturu kompozitu a tím vylepšují některé jeho vlastnosti, např. pevnost v tahupevnost v tahu za ohybu. Vlákna mohou být z různých materiálů, různých tvarů a rozměrů. Vláknobeton může být vyráběn jako prefabrikát nebo i jako monolitický beton na betonárně a  dovezen na stavbu automixem.

 

Vlákna do betonu:

  • musí být v celém objemu betonu rovnoměrně rozptýlena,
  • zlepšují schopnost betonu odolávat tahovým napětím (ale nenahrazují klasickou výztuž!),
  • zlepšují houževnatost betonu,
  • omezují negativní účinky objemových změn, zejména smršťování,
  • některá zvyšují odolnost betonu při požární situaci — zvyšují požární odolnost betonu,
  • jednotlivé druhy vláken se liší materiálem, délkou a úpravou tvaru.

 

Rozdělení vláken do betonu podle druhu materiálu:

Normy, předpisy, publikace:

1/2023 Betonové vozovky | 13. 3. 2023 | Věda a výzkum

Vliv organických vláken na požární odolnost betonu

Článek je zaměřen na problematiku chování betonu při zatížení vysokými teplotami. Cílem práce je ověřit vliv přídavku organických vláken na požární odolnost betonu, přičemž důraz je kladen na popsání možnosti použití recyklovaných vláken z PET nebo celulózy z důvodu pozitivníh...
14. 12. 2012 | Materiály a technologie

Vláknobeton

Oblast kompozitů kombinujících matrice na základě cementu (žádné nebo jen jemné kamenivo) nebo betonu a nejrůznější vlákna se za posledních několik desetiletí velice rozšířila. Komplexní posouzení všech vláknobetonů a současného stavu jejich využití ve stavebnictví, srovnání s...