Schmidtovo kladívko

Schmidtovo kladívko  (Schmidt impact hammer), obecně odrazový tvrdoměr, se používá pro nedestruktivní zkoušení ztvrdlého betonu. Kladívko umístěné v pouzdru je vymrštěno pružinou proti povrchu betonu. Na základě velikosti odrazu kladívka od betonu se odvodí pevnost betonu v tlaku.

Jedná se o tzv. sklerometrickou neboli tvrdoměrnou zkoušku. Měří se tvrdost povrchu a na jeho základě se odvodí pevnost betonu v tlaku.

Výhody:

  • rychlost
  • cena

Nevýhody:

  • zkouška není tak přesná jako zkouška na zkušebním tělese. Odchylky jsou i 20 %.