Pevnost betonu v tlaku – zkouška

Pevnost betonu v tlaku (Compressive strength of concrete) je zkouška, která se provádí na krychli, válci nebo vhodném kusu zlomeného trámce, někdy na jádrových vývrtech. Vždy se zkouší minimálně tři tělesa. Před vlastní zkouškou se ověří geometrie zkušebního tělesa. Vzorky, které se nestandardně poruší se ze zkoušky vyloučí — předpokládá se u nich nějaká chyba. O každé zkoušce a jejích výsledcích se vede záznam — protokol.

Uspořádání pro zk betonu v tlaku
Pevnost v tlaku příprava