Kamenivo

Kamenivo (aggregate) tvoří hlavní složku betonu společně s cementem a vodou. Jedná se o zrnitý materiál hojně používaný ve všech oblastech stavebnictví. S vhodným složením a zrnitostí slouží k výrobě betonu. Výrobci betonu nejčastěji kamenivo dělí podle velikosti na jednotlivé frakce.

Na obrázku jsou řezy betonem s různými druhy kameniva: 1 — přírodní těžené, 2 — přírodní těžené drcené, 3 — umělé, 4 — recyklované z betonu, 5 — recyklované ze zdiva.

Kamenivo můžeme dělit

podle původu:

 • přírodní
  • těžené
  • těžené drcené
 • umělé
 • regenerované prané (získané “vypráním” čerstvého betonu na betonárně)
 • regenerované drcené (získané předrcením ztvrdlého betonu, který nebyl použit ve stavbě)
 • recyklované

podle objemové hmotmosti:

 • pórovité kamenivo (objemová hmotnost vysušených zrn ≤ 2000 kg/​m3)
 • hutné kamenivo (objemová hmotnost vysušených zrn > 2000 kg/​m3 a < 3000 kg/​m3)
 • těžké kamenivo (objemová hmotnost vysušených zrn ≥ 3000 kg/​m3)

podle velikosti:

Odkazy:

1/2023 Betonové vozovky | 13. 3. 2023 | Materiály a technologie

Možnosti náhrady přírodního drobného těženého kameniva v betonu recyklovaným kamenivem: experimentální a environmentální vyhodnocení

Článek se věnuje potenciálu použití drobného recyklovaného kameniva jako náhrady přírodního drobného kameniva při výrobě betonu. Během provedeného experimentu byla v konvenčním betonu dvou pevnostních tříd kompletně nahrazena drobná frakce těženého kameniva (0–4 mm) drobným re...
1/2023 Betonové vozovky | 13. 3. 2023 | Betonové vozovky

Zvýšení trvanlivosti cementobetonových krytů pozemních komunikací omezením vlivu alkalicko-křemičité reakce

Současné hodnocení odolnosti betonu vůči alkalicko-křemičité reakci (ASR) se zaměřuje na reaktivnost kameniva a alkalický ekvivalent v cementu. Při stanovení obsahu jednotlivých alkálií se nicméně prokazuje, že podstatně větší vliv než ionty K+ mají ionty Na+, tedy že při výpo...