Kamenivo

Kamenivo (aggregate) tvoří hlavní složku betonu společně s cementem a vodou. Jedná se o zrnitý materiál hojně používaný ve všech oblastech stavebnictví. S vhodným složením a zrnitostí slouží k výrobě betonu. Výrobci betonu nejčastěji kamenivo dělí podle velikosti na jednotlivé frakce.

Na obrázku jsou řezy betonem s různými druhy kameniva: 1 — přírodní těžené, 2 — přírodní těžené drcené, 3 — umělé, 4 — recyklované z betonu, 5 — recyklované ze zdiva.

Kamenivo můžeme dělit

podle původu:

 • přírodní
  • těžené
  • těžené drcené
 • umělé
 • regenerované prané (získané “vypráním” čerstvého betonu na betonárně)
 • regenerované drcené (získané předrcením ztvrdlého betonu, který nebyl použit ve stavbě)
 • recyklované

podle objemové hmotmosti:

 • pórovité kamenivo (objemová hmotnost vysušených zrn ≤ 2000 kg/​m3)
 • hutné kamenivo (objemová hmotnost vysušených zrn > 2000 kg/​m3 a < 3000 kg/​m3)
 • těžké kamenivo (objemová hmotnost vysušených zrn ≥ 3000 kg/​m3)

podle velikosti:

Odkazy: