Rozlití kužele

Rozlití kužele (Slump-flow/SF) je zkouška konzistence pro samozhutnitelný beton. Ukazuje, jak moc čerstvý beton teče. Zkouška podle velikosti rozlití rozdělí beton do tří tříd:

  • SF1 550 — 650 mm
  • SF2 660 — 750 mm
  • SF3 760 — 850 mm 
Rozlití kužele

Normy, předpisy, publikace: