Nedestruktivní zkoušky

Nedestruktivní zkoušky (Nondestructive tests) betonu neporušují zkoušený beton. Pevnost je však pouze informativní a závislá na stanovení vztahů mezi výsledky destruktivních a nedestruktivních zkoušek. Nejběžnější nedestruktivní zkouškou je zkouška pevnosti betonu v tlaku Schmidtovým kladívkem.

Odkazy: