Vysokopevnostní beton (HSC)

vysokopevnostní beton (High-strength concrete — HSC)

Vysokopevnostní beton má pevnostní třídu v tlaku vyšší než C 50/60 pro obyčejnýtěžký beton a pevnostní třídu vyšší než LC 50/55 pro lehký beton. Používá se u výškových staveb a při stavbách mostů. Jeho výhodou je zvýšení staticky účinného průřezu, zmenšení objemu betonových konstrukcí a zvýšení trvanlivosti.

14. 12. 2012 | Stavební konstrukce

Konstrukce využívající vysokopevnostní beton

Konstrukce z vysokopevnostního betonu jsou popsány s hlediska jejich architektonického a konstrukčního řešení i technologie jejich výstavby. Popsané konstrukce využívají inherentní vlastnosti vysokopevnostního betonu, kterými jsou nejen vysoká pevnost v tlaku a tahu, ale také...
14. 12. 2012 | Stavební konstrukce

Darwinovo centrum přírodovědného muzea v Londýně, 2. fáze projektu

Článek popisuje budování nové části Přírodovědného muzea v Londýně od prvních vizí, přes projekt úzce související s vyřešením otázky volby technologie výstavby a její optimalizace z hlediska nákladů, času výstavby, kvality budoucího vnitřního prostředí a inovativnosti stavební...