Bednění

(německy: die Schalung, odtud slangové šalování, šaluňk; anglicky: formwork) je dočasná nebo trvalá pomocná konstrukce vytvářející formu pro uložení a zhutnění čerstvého betonu při výrobě betonových a železobetonových konstrukcí a prvků. 

Forma se skládá z bednicího pláště, vnitřních a vnějších výztuh a její poloha je zabezpečována opěrným a podpěrným systémem.

Bednění zůstává formou pro monolitické konstrukce až do částečného vyzrání, kdy už beton je natolik pevný, že nepotřebuje podporu. Pak je možné odbedňovat, tzn. odstranit bednění.

Bednění je možné rozdělit do následujících kategorií:

Bednění je jedním z mnoha faktorů, které se při realizaci monolitických konstrukcí podílejí na konečném vzhledu povrchu betonu. U viditelných ploch je přímo nástrojem k dosažení požadovaného vzhledu betonu. Bednění pro pohledové betony se v mnoha ohledech odlišuje od běžných bednění pro konstrukční betony.


Témata

Bednění
2/2023 Architektura / Bytová výstavba | 13. 6. 2023 | Téma, Stavební konstrukce

Obytný soubor Vilapark Klamovka

V únoru letošního roku dokončila společnost Metrostav Development nedaleko pražského Anděla hrubou stavbu monolitických konstrukcí nového obytného souboru s názvem Vilapark Klamovka. Po svém dokončení poskytne 117 nových bytů jak ve vyšších městských domech s výhledem na Prahu...
2/2023 Architektura / Bytová výstavba | 13. 6. 2023 | Aktuality

Týden betonu na ČVUT v Praze

Ve dnech 24.–28. dubna 2023 proběhl na Fakultě stavební ČVUT pod záštitou děkana fakulty prof. Ing. Jiřího Máci, CSc., třetí ročník akce Týden betonu. Cílem akce, organizačně zajištěné Katedrou technologie staveb pod vedením doc. Ing. Pavla Svobody, CSc., bylo představit stude...
1/2023 Betonové vozovky | 13. 3. 2023 | Firemní prezentace

Mobilní továrna na prefabrikovné domy poprvé nasazena na Pobřeží slonoviny

V č. 2/2019 časopisu Beton TKS jsme informovali o novém konceptu výroby prefabrikovaných dílů přímo v místě výstavby, který v roce 2019 představila společnost Neulandt, sesterská společnost dodavatele bednění Doka. Mobilní betonárna N3P této společnosti se teď dočkala prvního...