Voda

Voda (water) má v čerstvém betonu dvě funke: spolupodílí se na hydrataci a ovlivňuje jeho zpracovatelnost. Po zamíchání vody s cementem startuje chemická reakce nazývaná hydratace, v důsledku čehož začíná beton po několika desítkách minut tuhnout a tvrdnout. Minimální potřeba vody pro hydrataci je asi 25 – 35% z hmotnosti cementu. 

Vyšší dávka vody zlepšuje zpracovatelnost ALE!

  • ve ztvrdlém betonu je větší množství pórů a kapilár
  • beton má významně nižší pevnosti 
  • beton má významně nižší odolnosti vůči vlivům prostředí

Z výše uvedených důvodů je zakázáno přidávání vody do betonu na staveništi!

nejmenší možné množství vody — hutný zvtrdlý beton

voda v betonu

příliš velké množství vody — porézní ztvrdlý beton