Výztuž do betonu

Výztuž do betonu (reinforcement of concrete) se přidává protože beton má vynikající pevnost v tlaku, ale bohužel pouze asi desetinovou v tahu. Z toho důvodu se do míst, kde v betonovém prvku nebo konstrukci vzniká tahové napětí, vkládá výztuž.

základní rozdělení výztuže do betonu:

  • měkká výztuž (betonářská výztuž) — beton s měkkou výztuží se nazývá železobeton,
  • předpínací výztuž — beton s předpínací výztuží je předpjatý beton,
  • tuhé vložky,
  • vlákna do betonu (rozptýlená výztuž) — beton s vlákny je vláknobeton,
  • uhlíkové lamely.