Betonárna

Betonárna (Concrete plant) vyrábí čerstvý beton. Má skladové hospodářství jednotlivých složek betonu (1), přisunovací zařízení (2), dávkovací zařízení (3), míchací centrum (4), ovládací systém, zařízení pro zajištění zimního provozu a hospodářství s odpadem a recyklačním zařízením čerstvého betonu (5).

Betonárny se liší svojí konstrukcí a uspořádáním

  • stupňová betonárna
  • věžová betonárna
  • mobilní betonárna
Betonárna
Betonárna