Specifikace

Tato pomůcka vám umožní správně provést specifikaci betonu podle ČSN EN 206+A2 a ČNS P 73 2404. Zároveň automaticky vypíše, či se dotáže na doplnění jiných požadavků norem ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404 pro daný stupeň vlivu prostředí. Správnou specifikaci betonu může provést pouze odborník při zvážení všech aspektů konkrétního případu!

Partner specifikace


Výstup