Vysokohodnotný beton (HPC)

Vysokohodnotný beton  (High-performance concrete/​HPC) je beton s některou nebo některými vylepšenými vlastnostmi: trvanlivostí, pevností (HSC)*), odolností vůči pronikání tlakové vody, kvalitou povrchu apod.

*) Poznámka: vysokopevnostní beton (HSC)pohledový beton jsou podmnožinami vysokohodnotného betonu (HPC).


Související články v časopise Beton

1/2021 Technologie | 17. 3. 2021 | Věda a výzkum

Experimentální vývoj kompozitní mostní konstrukce ze dřeva a UHPC

Článek prezentuje výsledky experimentálního vývoje inovativního mostního systému tvořeného trámy z lepeného lamelového dřeva spřaženými s mostovkou z prefabrikovaných panelů z ultra vysokohodnotného betonu (UHPC). V článku je představen řešený mostní systém a také je popsán ex...
15. 8. 2019 | Materiály a technologie

UHPC a jeho aplikace v České Republice

Vysokohodnotný beton vysoké pevnosti (UHPC – Ultra High-Performance Concrete) již není v České republice neznámým materiálem. Unikátní jemnozrnný materiál vynikající svou trvanlivostí a vysokými pevnostmi byl v posledních letech s úspěchem aplikován na několika konstrukcích do...