Dotvarování betonu

Dotvarování betonu (Creep of concrete) je deformace způsobená plastickým přetvořením betonu vlivem vnějšího zatížení. Projevuje se při velkém a dlouhodobém (několik měsíců až let) zatížení betonového prvku či konstrukce. Beton se snaží velkému zatížení “podvolit”, což se projevuje různými deformacemi. Typickou konstrukcí, kde je potřeba vzít v úvahu dotvarování betonu již při jejím návrhu, je letmo betonovaný předpjatý most většího rozpětí.

  • Deformace betonu od dotvarování jsou pouze částí celkových deformací betonu.
  • Na mladším betonu se účinky dotvarování projeví více než na starším betonu.
  • Nezatížený nebo jen málo zatížený beton není účinkům dotvarování vystaven.
dotvarování betonu