Dotvarování betonu

Dotvarování betonu (Creep of concrete) je deformace způsobená plastickým přetvořením betonu vlivem vnějšího zatížení. Projevuje se při velkém a dlouhodobém (několik měsíců až let) zatížení betonového prvku či konstrukce. Beton se snaží velkému zatížení “podvolit”, což se projevuje různými deformacemi. Typickou konstrukcí, kde je potřeba vzít v úvahu dotvarování betonu již při jejím návrhu, je letmo betonovaný předpjatý most většího rozpětí.

• Deformace betonu od dotvarování jsou pouze částí celkových deformací betonu.

• Na mladším betonu se účinky dotvarování projeví více než na starším.

• Nezatížený nebo jen málo zatížený beton není účinkům dotvarování vystaven.

 

Dotvarování betonu

Odkazy: