Všeobecné obchodní podmínky

Veškerý obsah (texty, obrázky a fotografie, grafiky, zvuk, videa a animace), který se nachází na těchto internetových stránkách (ebeton.cz), je považován za duševní vlastnictví společností Beton TKS, s. r. o., nebo Svaz výrobců betonu ČR a podléhá autorským právům společností, platným v okamžiku vstupu návštěvníka na tyto internetové stránky.

Pokud není písemně sjednáno jinak, je možné obsah těchto internetových stránek kopírovat a užívat pouze pro soukromé účely. Takto pořízené kopie a podklady mají pouze informační charakter, nemohou být dále měněny a zpracovávány bez souhlasu společností Beton TKS, s. r. o., nebo Svaz výrobců betonu ČR.

Poskytnuté informace nesmějí být použity jako návod k výrobkům, technologickým či výrobním procesům nebo úpravám těchto procesů.

Ujednání ohledně používání stránek

Redakce neustále kontroluje, upravuje a aktualizuje informace a doporučení, uvedené na těchto internetových stránkách, které jsou zde zveřejněny s nejlepším vědomím a svědomím. I přes veškerou snahu poskytnout návštěvníkům těchto stránek průběžně správné a aktuální informace, mohou nastat případy, kdy mezitím dojde ke změnám v datech a informacích. Redakce proto nepřebírá zodpovědnost za úplnou aktualizaci ani korekturu informací zveřejňovaných na těchto stránkách. Redakce si vyhrazuje právo obsah těchto internetových stránek kdykoliv a bez předchozího upozornění měnit a upravovat. Z tohoto nevyplývá převzetí či poskytnutí jakýchkoli záruk ohledně úplnosti a přesnosti zveřejněných informací.

Beton TKS, s. r. o., a Svaz výrobců betonu ČR neručí za škody jakéhokoli druhu, které by vznikly přímo či nepřímo v souvislosti s využitím informací zveřejněných na těchto internetových stránkách či případně v souvislosti s aplikací těchto informací na jakýkoli výrobek či technologický nebo pracovní postup. Totéž platí i v souvislosti se všemi jinými internetovými stránkami, na které tyto internetové stránky odkazují prostřednictvím hyperlinkových odkazů. Hyperlinkové odkazy na jiné internetové stránky poskytuje redakce jako službu svým návštěvníkům, ale není zodpovědná za jejich obsah a ani se vždy výslovně neztotožňuje s obsahem stránek, jejichž hyperlinkové odkazy na svých stránkách uvádí.

© Beton TKS, s. r. o., a Svaz výrobců betonu ČR. Všechna práva vyhrazena.

Redakce internetových stránek

Beton TKS, s. r. o., a Svaz výrobců betonu ČR
K Cementárně 1261/25
153 00 Praha 5 – Radotín
Česká republika

Připomínky ke změnám či dotazy k obsahu posílejte prosím elektronicky na redakce@betontks.cz nebo na info@ebeton.cz