Ultra vysokohodnotný beton (UHPC)

Ultra vysokohodnotný beton (ultra-high-performance concrete — UHPC) je beton s ještě lepší vlastností (nebo vlastnostmi) než má vysokohodnotný beton. Používá se ojediněle ve speciálních případech. Aplikace těchto betonů by měla mít nějakou výraznou výhodu, například ekonomickou, nebo nemožnost užití stávající technologie apod.

pozn.: Ultra vysokopevnostní betony jsou podmnožinou ultra vysokohodnotných betonů. Více naleznete v pojmu Terminologie UHPC.

2/2023 Architektura / Bytová výstavba | 13. 6. 2023 | Věda a výzkum

3D tisk UHPC s ocelovými mikrovlákny

Výstavba betonových konstrukcí pomocí 3D tisku (aditivní robotické fabrikace) patří nepochybně k nadějným stavebním technologiím budoucnosti...
1/2022 Technologie | 10. 3. 2022 | Materiály a technologie

První aplikace UHPC pro monolitickou přibetonávku v ČR — most v Meziboří u Litvínova

Ultra vysokohodnotný beton byl na stavbách v ČR použit již na několika projektech, vesměs se ale jednalo o prefabrikované nosné nebo pomocné konstrukce. Na několika projektech byl již také vyzkoušen transport UHPC pomocí autodomíchávačů, např. pro lávky v Čelákovicích a v Lužc...
15. 8. 2019 | Materiály a technologie

UHPC a jeho aplikace v České Republice

Vysokohodnotný beton vysoké pevnosti (UHPC – Ultra High-Performance Concrete) již není v České republice neznámým materiálem. Unikátní jemnozrnný materiál vynikající svou trvanlivostí a vysokými pevnostmi byl v posledních letech s úspěchem aplikován na několika konstrukcích do...