Ultra vysokohodnotný beton (UHPC)

Ultra vysokohodnotný beton (ultra-high-performance concrete — UHPC) je beton s ještě lepší vlastností (nebo vlastnostmi) než má vysokohodnotný beton. Používá se ojediněle ve speciálních případech. Aplikace těchto betonů by měla mít nějakou výraznou výhodu, například ekonomickou, nebo nemožnost užití stávající technologie apod.

pozn.: Ultra vysokopevnostní betony jsou podmnožinou ultra vysokohodnotných betonů.


Související články v časopise Beton

15. 8. 2019 | Materiály a technologie

UHPC a jeho aplikace v České Republice

Vysokohodnotný beton vysoké pevnosti (UHPC – Ultra High-Performance Concrete) již není v České republice neznámým materiálem. Unikátní jemnozrnný materiál vynikající svou trvanlivostí a vysokými pevnostmi byl v posledních letech s úspěchem aplikován na několika konstrukcích do...