Předpjatý beton

(prestressed concrete)

Zatímco je výztuž u obyčejného železového betonu volně kladena (tzv. „měkká výztuž”), u předpjatého betonu je předem předpjata ve výrobě (např. panely SPIROL) nebo dodatečně předpjata (např. ovíjením, předpínáním kabely z vysokopevnostních ocelových drátů). Předpínání se uskutečňuje pomocí předpínacích lisů, konce předpínací oceli se pak ukotví proti betonu. Předpjatý beton se převážně používá v mostním stavitelství, u speciálních staveb v jaderné energetice apod.

1/2021 Technologie | 17. 3. 2021 | Knihy, které nás zaujaly

Designing and Constructing Prestressed Bridges

Kniha se zabývá navrhováním a výstavbou předpjatých mostů.
14. 12. 2012 | Téma

Vysokohodnotné betony — úvod a poznámky k možnostem jejich aplikace

V českých zemích se betonové stavitelství úspěšně rozvíjí od doby vzniku betonových konstrukcí. Vznikaly pozemní betonové konstrukce, průmyslové stavby i mosty. Již v roce 1921 byl založen Kloknerův ústav, kde se prováděla řada zkoušek a výzkumů v oblasti betonových konstrukcí...