Předpjatý beton

Zatímco je výztuž u obyčejného železového betonu volně kladena (tzv. „měkká výztuž”), u předpjatého betonu je předem předpjata ve výrobě (např. panely SPIROL) nebo dodatečně předpjata (např. ovíjením, předpínáním kabely z vysokopevnostních ocelových drátů). Předpínání se uskutečňuje pomocí předpínacích lisů, konce předpínací oceli se pak ukotví proti betonu. Předpjatý beton se převážně používá v mostním stavitelství, u speciálních staveb v jaderné energetice apod.


Související články v časopise Beton

1/2021 Technologie | 17. 3. 2021 | Knihy, které nás zaujaly

Designing and Constructing Prestressed Bridges

Kniha se zabývá navrhováním a výstavbou předpjatých mostů.