eBeton.cz - pojmy o betonu

Svaz Výrobců Betonu České Republiky.

Obsahuje podrobné informace o betonu, využití betonu a jeho historii.

Slouží jako průvodce betonem pro profesionální i laickou veřejnost.

Pomůže Vám vyhledat najbližší betonárnu v okoli.

Slovník pojmů

vše A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Pozemní stavitelství - Betonové konstrukce

Úvod

 1. Podstata betonu a jeho vývoj
 2. Přednosti a nedostatky betonu
 3. R ozdělení betonu podle různých hledisek - druhy betonu
 4. Přehled základních betonových prvků

 

Složky betonu

 1. Kamenivo - rozdělení, vlastnosti a zkoušky kameniva
 2. Cement
 3. Voda
 4. Přísady
 5. Příměsi

 

Výroba čerstvého betonu

 1. Dávkování složek
 2. Vlastnosti - zkoušení čerstvého betonu
 3. Návrh složení čerstvého betonu

 

Beton a jeho vlastnosti

 1. Konstrukční beton -zatřídění
 2. Vlastnosti betonu

 

Kontrola jakosti betonu

 1. Odběr vzorků
 2. Výroba těles
  • krychle
  • válce
  • vývrty
 3. zkoušky
 4. zkoušky ztvrdlého betonu

 

Betonářská výztuž

 1. Základní rozdělení
 2. Měkká betonářská výztuž - vlastnosti
 • označování měkké betonářské výztuže
 1. Předpínací výztuž - vlastnosti
 2. Vlákna do betonu
 • ocelová
 • polypropylenová
 • další
 1. Uhlíkové lamely

 

Výroba monolitických betonových a železobetonových konstrukcí

 1. Bednění
  • druhy bednění
  • tradiční a systémová bednění
  • nátěry bednění
 2. Železářské práce
  • příprava
  • skladování a ukládání výztuže
 3. Betonáž
  • skladování složek
  • druhy mísení a betonáren
  • doprava betonové směsi
  • ukládání betonové směsi a pracovní spáry
  • zpracování a ošetřování betonové směsi
  • odbedňování
 4. Zvláštní způsoby betonáže

 

Zvláštní a speciální druhy betonu

 1. Lehké betony - mezerovité, pórovité
 2. Prolévané betony
 3. Speciální betony
 4. Silniční betony
 5. Vodostavební a vodotěsné betony

 

Opravy a rekonstrukce železobetonových konstrukcí

 1. Diagnostika poruch - příčiny a projevy poruch
 2. Příklady oprav vodorovných konstrukcí
 3. Příklady oprav svislých konstrukcí

 

Montované konstrukce

 1. Výhody a nevýhody použití montovaných konstrukcí
 2. Zajištění tuhosti montovaných konstrukcí - řešení základních styků

 

Navrhování zděných konstrukcí dle EN 1996-1-1

 1. Názvosloví, mechanické vlastnosti zdiva a jeho zkoušek
 2. Svislé zatížení
  • dostředný tlak
  • soustředěné zatížení
 3. Soustředěný tlak

Související pojmy