4/2023

Téma čísla

Pozemní stavby

11. 12. 2023
Stáhnout časopis v PDF

Úvodník

11. 12. 2023 | Úvodník

Děkujeme vám

Před betonem, betonáři, vědci a vývojáři stojí nové výzvy. V souvislosti s environmentálními požadavky zejména na snižování emisí CO2 je v současnosti především v Evropě kladen důraz na na...

Téma

11. 12. 2023 | Téma

Vraťme kreativitě svobodu

Nelze si nevšimnout, jakou rychlost nabral vývoj našeho světa, řekněme za posledních 30 let. A jako asi všechno, má i tento vývoj své světlé i stinné stránky. K těm slunným jistě patří nové technologie uplatňující se téměř ve všech oborech, které alespoň v rámci takzvaného záp...
11. 12. 2023 | Téma

Nový kampus Ostravské univerzity

Část území Černé louky v Ostravě na levém břehu Ostravice dlouhé roky patřilo k těm nepříliš půvabným místům, které obyvatelé ani návštěvníci města neměli důvod navštěvovat. Dvě nové budovy toto místo radikálně proměnily a celé přilehlé území je nyní využíváno širokou veřejnos...
11. 12. 2023 | Téma

Klastr umění a designu

Ateliér Kamil Mrva Architects byl osloven v průběhu procesu projektování a vyřizování výstavby, aby vytvořil návrh nového vzhledu objektu a vnitřních prostor budovy. Původní návrh architekta Sládečka byl poté ve spolupráci se společností Kania přepraco...
11. 12. 2023 | Téma, Stavební konstrukce

Univerzitní zázemí sportu

Budova Univerzitního zázemí sportu a behaviorálního zdraví je součástí nového kampusu Ostravské univerzity, který je umístěn na levém břehu Ostravice na území Černé louky. Sousedí s další novou budovou kampusu – Klastrem umění a designu.
11. 12. 2023 | Téma, Stavební konstrukce

Obnova Červeného kostela v Olomouci

Po 60 letech dostal Červený kostel v Olomouci možnost opět sloužit lidem. Namísto skladu knih se z něj stal stalo kulturní centrum. Provozně-technické zázemí se nachází v nové přístavbě, která je umístěna mezi kostel a ředitelství knihovny. Materiálem pro konstrukci novostavby...
11. 12. 2023 | Téma

Červený beton a bednění pro centrální polytechnické dílny v Pardubicích

V září letošního roku byl otevřen oživený areál kulturní památky Automatické mlýny. Součástí tohoto kulturně-společenského prostoru je i n...
11. 12. 2023 | Téma

Novostavba mateřské školky v Semilech

V článku je představena novostavba pro 110 dětí sdružující obecní mateřskou školku a waldorfskou školku v jediném objektu.
11. 12. 2023 | Téma

Dostavba školky Montessori v Jablonci nad Nisou

K historické budově školky byl přistavěn železobetonový monolit, který si přímo říká o hraní. Děti zde smějí lézt na střechu, sklouznout se...
11. 12. 2023 | Téma, Stavební konstrukce

Škola z/​lomu

Objekt komunitní školy na Vysočině se navenek prezentuje jen zvlněnou, plně prosklenou fasádou akcentující terénní zlom, integrace objektu je završena přetažením zelené louky na střechu školy.
11. 12. 2023 | Téma, Stavební konstrukce

Obnova památníku Ploština na Valašsku

Památník Ploština byl vybudován v 70. letech na místě pasekářské osady, kterou v roce 1945 nacisté vypálili a kde usmrtili 28 obětí. V článku je přiblížena obnova tohoto památníku, jejíž součástí bylo i vybudování nového objektu multimediální expozice. Nová podoba památníku zí...

Architekti a architektura

11. 12. 2023 | Architekti a architektura

Sir David Alan Chipperfield obdržel Pritzkerovu cenu za architekturu 2023

V článku je stručně představena tvorba architekta a urbanisty sira Davida Alana Chipperfielda, jenž se v letošním roce stal laureátem prestižní Pritzkerovy ceny za architekturu.

Rozhovor

11. 12. 2023 | Rozhovor

Experiment zkoumá možnosti architektury a posouvá její hranice

Rozhovor Petra Šmídka s architektem Jiřím Vítkem o posouvání hranic architektury, Žďáru nad Sázavou, 3D tisku betonu a příběhu vytištěného pavilonu Mezi konflikty

Spektrum

11. 12. 2023 | Spektrum

Revitalizace centra města Kopřivnice

Kopřivnice se letos dočkala důstojné podoby centra města, jejíž autorem je architekt a kopřivnický rodák Kamil Mrva se svým kolektivem. V čl...
11. 12. 2023 | Spektrum

Paul F. Ast a jeho stavby nejen v Torontu

Pavel Ast je český inženýr – statik, jenž v roce 1965 dokončil studium na ČVUT v Praze. Uplynulých 53 let strávil v kanadském Torontu, kde dosáhl významných úspěchů ve světovém měřítku. Dnes je partnerem společnosti Jablonsky, Ast and Partners Consulting Engineers. V článku je...
11. 12. 2023 | Spektrum

Muzeum a knihovna prezidenta Abdullaha Güla

Dvě budovy, které byly součástí textilní továrny Sümerbank, byly zrekonstruovány a slouží nyní jako muzeum a knihovna. Důležitou roli při jejich návrhu hrál respekt k původní architektuře.

Materiály a technologie

11. 12. 2023 | Materiály a technologie

Odlévání soch sokolů z UHPC

Pro výrobu osmi replik sokolů pro volyňskou sokolovnu bylo použito UHPC. V příspěvku je po...
11. 12. 2023 | Materiály a technologie

3D tisk krátkého schodišťového ramene

V článku je představen vývoj a výroba prototypu drobného prefabrikovaného stavebního prvku, resp. schodišťového ramene, užívaného pro přístu...
11. 12. 2023 | Materiály a technologie

Použití betonu s nízkým vývojem hydratačního tepla na stavby patek větrných elektráren

Obnovitelné zdroje energie jsou a budou nedílnou součásti energetického mixu České republiky. Kromě vodních elektráren jsou z hlediska „betonařiny“ zajímavé i projekty elektráren větrných. Jelikož se jedná o masivní konstrukce, je nutno věnovat se návrhu betonové směsi s vyšší...
11. 12. 2023 | Materiály a technologie

TALPA HOUSE Prvá aplikácia betónu s recyklovaným kamenivom na Slovensku

Jednou z možností, ako šetriť pri výstavbe niektorých konštrukcií prírodné zdroje, je náhrada prírodného kameniva do betónu určitým podielom recyklovaného materiálu. Článok sa v prvej časti zaoberá recyklovaným kamenivom a jeho možnosťami využitia do betónu, pričom poukazuje n...

Reakce a připomínky čtenářů

Reakce na článek uveřejněný v čísle 3/2023 s názvem Možnosti stanovení k‑hodnoty pro elektrárenský popílek

Koncept ověření k-hodnoty pro aktivní příměsi do betonu, umožňující nahradit část cementu použitou příměsí, zapracoval Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., do textu Evropského dokumentu pro posuzování (EAD) 200026-00-0301 pro velmi jemně mletý vápenec jak...

Historie

11. 12. 2023 | Historie

Stonehenge bol prestrešený objekt

V článku sú uvedené výsledky statického posúdenia neolitickej ruiny kamenného monumentu Stonehenge, ktoré pozostáva z analýzy a zhodnotenia jeho dochovaných prvkov a jeho deštrukcie. Zistené stavebné vlastnosti a spôsoby deštrukcie jednoznačne poukázali na skutočnosť, že monum...

Doktorské studium – výsledky výzkumu a vývoje

Kombinovaný účinek zatížení požárem a následným výbuchem na betonové konstrukce — II. část

V článku je popsán experiment, při němž byly betonové prvky vystaveny vysoké působící teplotě a následně výbuchu, a také numerická simulac...

Věda a výzkum

11. 12. 2023 | Věda a výzkum

Kompozitní konstrukce z UHPC a běžného betonu

Kompozitní prvky využívající spřažení skořepiny z UHPC s výplní z běžného betonu lze považovat za efektivní řešení pro větší mostní konstrukce v případech, kde prefabrikace z plných profilů není realizovatelná a rovněž není výhodné využití bednicích systémů. Pro ověření proces...
11. 12. 2023 | Věda a výzkum

Vznik trhlin v důsledku vývoje hydratačního tepla v masivních betonových konstrukcích — skluz VD Orlík

Článek se zabývá analýzou vývoje hydratačního tepla v masivních betonových konstrukcích a zaměřuje se na rizikové faktory vedoucí ke vzniku trhlin v raném stadiu po betonáži konstrukce. V rámci analýzy skluzu VD Orlík byla provedena parametrická studie zaměřená zejména na veli...

Aktuality

11. 12. 2023 | Aktuality

Konference Moderní betony a kompozity 2023

Ve dnech 11. a 12. října 2023 se v hotelu Ski v Novém Městě na Moravě uskutečnil druhý ročník konference Moderní betony a kompozity pořádané Fakultou stavební ČVUT v Praze.
11. 12. 2023 | Aktuality

Vzpomínka na doc. Ing. Zdeňka Bažanta, CSc.

V úterý 10. října 2023 nás ve věku 90 let opustil docent Zdeněk Bažant.
11. 12. 2023 | Aktuality

Vzpomínka na doc. Ing. Jana Vodičku, CSc.

Dne 25. října 2023 odešel po krátké nemoci docent Jan Vodička.
11. 12. 2023 | Aktuality

29. Betonářské dny 2023

Tradiční konference betonářů, pořádaná Českou betonářskou společností ČSSI, se letos uskutečnila 7. a 8. listopadu.