Kombinovaný účinek zatížení požárem a následným výbuchem na betonové konstrukce — II. část

V článku je popsán experiment, při němž byly betonové prvky vystaveny vysoké působící teplotě a následně výbuchu, a také numerická simulace provedeného experimentu s cílem základního porozumění zmiňovanému fenoménu. Z uvedeného vyplývá velký vliv tahové pevnosti materiálu na odezvu prvku. Příspěvek navazuje na I. část prezentovanou v č. 3/2023, jež se věnovala studiu materiálových vlastností a úvodu do problematiky.

Pokračování článku je dostupné pouze předplatitelům.
Autoři

Combined Effects of Fire and Blast Loading on Concrete Structures – Part II

The paper describes an experiment in which concrete elements were subjected to a high temperature followed by a blast as well as a numerical simulation of the experiment in order to gain a basic understanding of the phenomenon. This shows the main influence of the tensile strength of the material on the behavior of the element. The paper is a continuation of Part I presented in No. 3/2023, which was devoted to the study of material properties and an introduction to the topic.