TALPA HOUSE Prvá aplikácia betónu s recyklovaným kamenivom na Slovensku

Jednou z možností, ako šetriť pri výstavbe niektorých konštrukcií prírodné zdroje, je náhrada prírodného kameniva do betónu určitým podielom recyklovaného materiálu. Článok sa v prvej časti zaoberá recyklovaným kamenivom a jeho možnosťami využitia do betónu, pričom poukazuje na odlišnosti od konštrukčného betónu iba s prírodným kamenivom. V druhej časti je predstavená praktická aplikácia recyklovaného betónu v nosných konštrukciách rodinných domov, ktoré sú pravdepodobne prvé konštrukcie zhotovené z tohto materiálu na Slovensku.

Pokračování článku je dostupné pouze předplatitelům.
Autoři

TALPA HOUSE: FIRST APPLICATION OF CONCRETE WITH RECYCLED AGGREGATE IN SLOVAKIA

One of the ways to save natural resources during the construction of some constructions is to replace natural aggregate in concrete with a certain proportion of recycled material. In the first part, the article deals with recycled aggregate and its possibilities of use in concrete, while pointing out the differences from structural concrete with only natural aggregate. In the second part, the practical application of recycled aggregate concrete in load-bearing structures of family houses is presented, which are probably the first structures made from this material in Slovakia.


Související články

1/2023 Betonové vozovky | 13. 3. 2023 | Materiály a technologie

Možnosti náhrady přírodního drobného těženého kameniva v betonu recyklovaným kamenivem: experimentální a environmentální vyhodnocení

Článek se věnuje potenciálu použití drobného recyklovaného kameniva jako náhrady přírodního drobného kameniva při výrobě betonu. Během provedeného experimentu byla v konvenčním betonu dvou pevnostních tříd kompletně nahrazena drobná frakce těženého kameniva (0–4 mm) drobným re...
1/2021 Technologie | 17. 3. 2021 | Téma, Materiály a technologie

Současný stav disponibilních zásob u využívaných ložisek stavebního kamene a štěrkopísku v ČR

Kamenivo je nerostná surovina důležitá pro národní surovinovou bezpečnost a soběstačnost. V současné době však zásob kameniva na ložiskách povolených k těžbě jednoznačně ubývá a velká část z nich se dokonce blíží ke svému dotěžení. Již teď je zřejmé, že stávající ložiska nebud...
1/2023 Betonové vozovky | 13. 3. 2023 | Materiály a technologie

Pokusná betonáž vrtaných pilot z betonu s recyklovaným kamenivem

Příspěvek prezentuje výsledky pokusné betonáže dvou vrtaných pilot, pro jejichž provedení byla použita betonová směs s 15% a 50% náhradou přírodního kameniva recyklovaným směsným hrubým kamenivem. V rámci pokusu byly ověřeny základní parametry čerstvého a ztvrdlého betonu, cho...