11. 12. 2023 | Materiály a technologie

3D tisk krátkého schodišťového ramene

V článku je představen vývoj a výroba prototypu drobného prefabrikovaného stavebního prvku, resp. schodišťového ramene, užívaného pro přístu...
11. 12. 2023 | Věda a výzkum

Vznik trhlin v důsledku vývoje hydratačního tepla v masivních betonových konstrukcích — skluz VD Orlík

Článek se zabývá analýzou vývoje hydratačního tepla v masivních betonových konstrukcích a zaměřuje se na rizikové faktory vedoucí ke vzniku trhlin v raném stadiu po betonáži konstrukce. V rámci analýzy skluzu VD Orlík byla provedena parametrická studie zaměřená zejména na veli...
11. 9. 2023 | Materiály a technologie

Mosty z předpjatého betonu na železnici v ČR

Na železničních tratích v České republice se ve správě Správy železnic, s. o., nachází celkem 167 předpjatých betonových mostů. Nosné konstrukce těchto mostů jsou různých typů. V článku je prezentováno rozdělení předpjatých železničních mostů dle typu nosné konstrukce, podrobn...
1/2021 Technologie | 17. 3. 2021 | Věda a výzkum

Experimentální vývoj kompozitní mostní konstrukce ze dřeva a UHPC

Článek prezentuje výsledky experimentálního vývoje inovativního mostního systému tvořeného trámy z lepeného lamelového dřeva spřaženými s mostovkou z prefabrikovaných panelů z ultra vysokohodnotného betonu (UHPC). V článku je představen řešený mostní systém a také je popsán ex...