11. 12. 2023 | Úvodník

Děkujeme vám

Před betonem, betonáři, vědci a vývojáři stojí nové výzvy. V souvislosti s environmentálními požadavky zejména na snižování emisí CO2 je v současnosti především v Evropě kladen důraz na na...
11. 12. 2023 | Aktuality

29. Betonářské dny 2023

Tradiční konference betonářů, pořádaná Českou betonářskou společností ČSSI, se letos uskutečnila 7. a 8. listopadu.
1/2023 Betonové vozovky | 13. 3. 2023 | Normy – jakost – certifikace, Materiály a technologie

Nové druhy směsných cementů a jejich implementace do norem pro beton

Článek obsahuje informaci o rozšíření počtu druhů směsných cementů prostřednictvím nově zavedené neharmonizované normy EN 197-5 a nastiňuje výhled dalšího rozšíření o cementy s novou hlavní složkou – jemným betonovým recyklátem – dle připravované předběžné neharmonizované norm...
1/2023 Betonové vozovky | 13. 3. 2023 | Úvodník

Co je to vlastně ta technologie?

Podíváme-li se na stavebnictví jako proces od jeho začátku až po uvedení díla do provozu, najdeme v něm řadu činností plynule na sebe navazujících či v některých fázích se nezbytně prolínajících. V tomto procesu působí celá řada osob či subjektů, které celý stavební proces ini...
4/2021 Vodohospodářské stavby | 15. 12. 2021 | Aktuality

28. BETONÁŘSKÉ DNY „ve zkratce”

Česká betonářská společnost ČSSI se vzhledem k zhoršené epidemiologické situaci rozhodla přesunout připravovanou tradiční konferenci Betonářské dny z listopadu letošního roku na květen 2022, konkrétně na 19. až 20. května 2022. Aby byla zachována kontinuita tradiční konference...