3D tisk krátkého schodišťového ramene

V článku je představen vývoj a výroba prototypu drobného prefabrikovaného stavebního prvku, resp. schodišťového ramene, užívaného pro přístup do buňkoviště na stavbě, jenž byl zhotoven pomocí 3D tisku betonu. Pozornost je věnována návrhu, statickému výpočtu, směsi použité pro 3D tisk, vlastnímu tisku a vyhodnocení deformací stěny pomocí techniky korelace digitálního obrazu a algoritmu diskrétní Fourierovy transformace, převozu na stavbu a uložení prvku. 

Pokračování článku je dostupné pouze předplatitelům.

3D Printing of a Short Flight of a Prefabricated Staircase

The article presents the development and production of a prototype of a small prefabricated construction element. It was a staircase used for access to the construction site containers, which was made using 3D printing of concrete. Attention is paid to the design, structural analysis and to the mixture used for the 3D printing. The actual printing and evaluation of the wall deformations was carried out using a digital image correlation technique and the discrete Fourier transform algorithm. The transport to the site and the installation of the element were also considered.