Obnova Červeného kostela v Olomouci

11. 12. 2023 -

Po 60 letech dostal Červený kostel v Olomouci možnost opět sloužit lidem. Namísto skladu knih se z něj stal stalo kulturní centrum. Provozně-technické zázemí se nachází v nové přístavbě, která je umístěna mezi kostel a ředitelství knihovny. Materiálem pro konstrukci novostavby byl monolitický železobeton: jednak kvůli konstrukčnímu řešení, resp. členitosti budovy, a jednak kvůli estetickému hledisku, neboť v interiéru je ve velké míře uplatněn v pohledové kvalitě.

Pokračování článku je dostupné pouze předplatitelům.

Restoration of the Red Church in Olomouc

After a wait of 60 years, the Red Church in Olomouc has been given the opportunity to serve the people again. Instead of a library warehouse, it became a cultural centre. Additional facilities are now located in a new annex, which is sited between the church and the library headquarters. The material for the construction of the new building was in-situ reinforced concrete: partly because of the structural design and the complexity of the building, partly because of the appearance, as it was already used to a large extent in the interior as an exposed concrete.