Revitalizace centra města Kopřivnice

Nové centrum Kopřivnice s Lašskou bránou a skleněným výstavním pavilonem

Kopřivnice se letos dočkala důstojné podoby centra města, jejíž autorem je architekt a kopřivnický rodák Kamil Mrva se svým kolektivem. V článku jsou popsány jednotlivé prvky revitalizovaného místa, mezi něž patří tzv. Lašská brána, skleněný výstavní pavilon, socha Emila Zátopka, sjednocené zpevněné plochy, nová zeleň ad. Pozornost je také věnována procesu výroby světle šedého a bílého betonu použitého při výstavbě.

Pokračování článku je dostupné pouze předplatitelům.

Revitalisation of Kopřivnice Town Centre

This year Kopřivnice has received a worthy design of the city centre, designed by architect and Kopřivnice native Kamil Mrva and his team. The article describes in detail the individual elements of the revitalized place, including the so-called Lašská Gate, the glass pavilion, the statue of Emil Zátopek, unified paved areas, new greenery, etc. Attention is also paid to the production process of the light grey and white concrete used in the construction.