Kompozitní konstrukce z UHPC a běžného betonu

Kompozitní prvky využívající spřažení skořepiny z UHPC s výplní z běžného betonu lze považovat za efektivní řešení pro větší mostní konstrukce v případech, kde prefabrikace z plných profilů není realizovatelná a rovněž není výhodné využití bednicích systémů. Pro ověření procesu výroby, odezvy na zatížení, stanovení mezní a reziduální únosnosti a charakteru porušení byly zhotoveny modely nosníku a pilíře, které byly následně podrobeny destruktivním zkouškám. Paralelně s experimentem proběhla i numerická analýza.

Pokračování článku je dostupné pouze předplatitelům.
Autoři

COMPOSITE STRUCTURES MADE OF UHPC AND NORMAL CONCRETE

Composite elements using the linkage of UHPC shells with normal concrete infill can be considered as an effective solution for larger bridge structures in cases where prefabrication from solid sections is not feasible and the use of formwork systems is also not advantageous. In order to verify the fabrication process, the response to loading, the determination of ultimate and residual capacity and the nature of failure, beam and pier models were fabricated and subsequently subjected to destructive tests. Numerical analysis was carried out in parallel with the experiment.

Pojmy v tomto článku


Související články

1/2023 Betonové vozovky | 13. 3. 2023 | Materiály a technologie

Využití UHPC při rekonstrukci Barrandovského mostu v Praze

Článek popisuje využití UHPC při rekonstrukci Barrandovského mostu v Praze. Jsou popsány základní aspek­ty celého procesu rekonstrukce této významné mostní konstrukce a detailně pak návrh a realizace vyrovnávací ztužující vrstvy UHPC. Na závěr je realizace této metody kriticky...
4/2020 Mosty a lávky | 15. 8. 2020 | Stavební konstrukce

Výroba segmentů pro lávku z UHPC v Lužci nad Vltavou a její výstavba

Mostovka lávky v Lužci nad Vltavou je sestavena ze segmentů zhotovených z ultra vysokohodnotného betonu vyztuženého rozptýlenou ocelovou výztuží. V článku je popsán jednak návrh UHPC a výroba segmentů a jednak výstavba pylonu a mostovky.
1/2022 Technologie | 10. 3. 2022 | Materiály a technologie

První aplikace UHPC pro monolitickou přibetonávku v ČR — most v Meziboří u Litvínova

Ultra vysokohodnotný beton byl na stavbách v ČR použit již na několika projektech, vesměs se ale jednalo o prefabrikované nosné nebo pomocné konstrukce. Na několika projektech byl již také vyzkoušen transport UHPC pomocí autodomíchávačů, např. pro lávky v Čelákovicích a v Lužc...