Stonehenge bol prestrešený objekt

V článku sú uvedené výsledky statického posúdenia neolitickej ruiny kamenného monumentu Stonehenge, ktoré pozostáva z analýzy a zhodnotenia jeho dochovaných prvkov a jeho deštrukcie. Zistené stavebné vlastnosti a spôsoby deštrukcie jednoznačne poukázali na skutočnosť, že monument bol pôvodne dvojpriestorový objekt so strechou, čo umožnilo jeho celoročné chránené používanie.

Pokračování článku je dostupné pouze předplatitelům.

Stonehenge Was a Roofed Structure: Static Assessment of The Historical Stone Building

This paper presents the results of a structural assessment of the Neolithic ruins of the Stonehenge Stone Monument, consisting of an analysis and evaluation of its preserved features and its destruction. The structural features and identified methods of destruction clearly indicated that the monument was originally a tworoomed structure with a roof, which allowed for its year-round protected use.