11. 12. 2023 | Spektrum

Revitalizace centra města Kopřivnice

Kopřivnice se letos dočkala důstojné podoby centra města, jejíž autorem je architekt a kopřivnický rodák Kamil Mrva se svým kolektivem. V čl...
1/2021 Technologie | 17. 3. 2021 | Materiály a technologie

Ocelárenská struska a její aktuální využití při výrobě betonu

V první části článku je stručně popsána struska vč. základního dělení na vysokopecní a ocelárenskou. V druhé části jsou představeny projekty, které aktuálně probíhají na severní Moravě a které využívají potenciál ocelárenské strusky při výrobě betonu.