Vznik trhlin v důsledku vývoje hydratačního tepla v masivních betonových konstrukcích — skluz VD Orlík

Článek se zabývá analýzou vývoje hydratačního tepla v masivních betonových konstrukcích a zaměřuje se na rizikové faktory vedoucí ke vzniku trhlin v raném stadiu po betonáži konstrukce. V rámci analýzy skluzu VD Orlík byla provedena parametrická studie zaměřená zejména na velikost trhlin na povrchu konstrukce a na vyhodnocení průměrného teplotního gradientu. Byly uvažovány různé varianty typu a délky zakrytí horního povrchu konstrukce a různé okrajové podmínky z hlediska teploty okolí během jednotlivých ročních období. Parametrická studie byla provedena pomocí nelineárních numerických výpočtů v softwaru Atena.

Pokračování článku je dostupné pouze předplatitelům.
Autoři

FORMATION OF CRACKS DUE TO THE DEVELOPMENT OF HYDRATION HEAT IN SOLID CONCRETE STRUCTURES

The article deals with the analysis of the development of hydration heat in massive concrete structures and focuses on the risk factors leading to the formation of cracks at an early stage after concreting the structure. A parametric study was carried out, which was focused on the size of cracks on the surface of the structure and on the evaluation of the average temperature gradient. Different variations of the type and length of the covering of the top surface and different boundary conditions were considered. The parametric study was carried out using non-linear numerical software Atena.