11. 12. 2023 | Historie

Stonehenge bol prestrešený objekt

V článku sú uvedené výsledky statického posúdenia neolitickej ruiny kamenného monumentu Stonehenge, ktoré pozostáva z analýzy a zhodnotenia jeho dochovaných prvkov a jeho deštrukcie. Zistené stavebné vlastnosti a spôsoby deštrukcie jednoznačne poukázali na skutočnosť, že monum...