Reakce na článek uveřejněný v čísle 3/2023 s názvem Možnosti stanovení k‑hodnoty pro elektrárenský popílek

11. 12. 2023 -

Koncept ověření k-hodnoty pro aktivní příměsi do betonu, umožňující nahradit část cementu použitou příměsí, zapracoval Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., do textu Evropského dokumentu pro posuzování (EAD) 200026-00-0301 pro velmi jemně mletý vápenec jako aktivní příměs s katalytickými účinky do betonu již v letech 2017 až 2018.

Pokračování článku je dostupné pouze předplatitelům.
Autor

Související články

Možnosti stanovení k‑hodnoty pro elektrárenský popílek

Článek se zabývá možnostmi stanovení tzv. k-hodnoty a indexu účinnosti pro elektrárenský popílek v kombinaci s cementem CEM II/(A-S) 42,5 R. k-hodnoty byly stanoveny na základě vztahu vodního součinitele a pevnosti v tlaku cementových malt s různými množstevn...