Materiály a technologie

11. 12. 2023 | Materiály a technologie

Odlévání soch sokolů z UHPC

Pro výrobu osmi replik sokolů pro volyňskou sokolovnu bylo použito UHPC. V příspěvku je po...
11. 12. 2023 | Materiály a technologie

3D tisk krátkého schodišťového ramene

V článku je představen vývoj a výroba prototypu drobného prefabrikovaného stavebního prvku, resp. schodišťového ramene, užívaného pro přístu...
11. 12. 2023 | Materiály a technologie

Použití betonu s nízkým vývojem hydratačního tepla na stavby patek větrných elektráren

Obnovitelné zdroje energie jsou a budou nedílnou součásti energetického mixu České republiky. Kromě vodních elektráren jsou z hlediska „betonařiny“ zajímavé i projekty elektráren větrných. Jelikož se jedná o masivní konstrukce, je nutno věnovat se návrhu betonové směsi s vyšší...
11. 12. 2023 | Materiály a technologie

TALPA HOUSE Prvá aplikácia betónu s recyklovaným kamenivom na Slovensku

Jednou z možností, ako šetriť pri výstavbe niektorých konštrukcií prírodné zdroje, je náhrada prírodného kameniva do betónu určitým podielom recyklovaného materiálu. Článok sa v prvej časti zaoberá recyklovaným kamenivom a jeho možnosťami využitia do betónu, pričom poukazuje n...
11. 9. 2023 | Materiály a technologie

Návrh a realizace vodního chlazení na Štvanické lávce

Článek popisuje jednotlivé etapy vodního chlazení rozpletu Štvanické lávky – od návrhu, kalibrace modelu, mock-up experimentu až po konečnou realizaci.