2/2022 Architektura | 10.6.2022 | Knihy, které nás zaujaly

improvizace / architektura osmdesátých let

Kniha představuje 80. léta jako éru architektury zarputilosti a hledání skulin.
2/2022 Architektura | 10.6.2022 | Knihy, které nás zaujaly

Mýtus architekta: Jan Kotěra 150

Informace o knize vydané k 150. výročí narození architekta Jana Kotěry.
2/2021 Architektura | 10. 6. 2021 | Aktuality

Na cenu Miese Van Der Rohe 2022 bylo nominováno 11 staveb z České republiky

2. února 2021 představily Evropská komise a nadace Fundació Mies van der Rohe seznam staveb, které se budou ucházet o evropskou cenu za současnou architekturu Mies van der Rohe Award. Do soutěže bylo v letošním roce nominováno celkem 449 projektů ze 41 zemí.
2/2021 Architektura | 10. 6. 2021 | Aktuality

Evropská asociace pro opravy, vyztužení a ochranu stavebních konstrukcí

13. dubna 2021 se konala valná hromada evropské asociace ACRP, na níž byla zvolena její první správní rada. Do funkce viceprezidenta asociace byl zvolen prezident českého Sdružení pro sanace betonových konstrukcí Ing. Aleš Jakubík, kterého jsme požádali o rozhovor.
6/2020 Inženýrské stavby | 15. 12. 2020 | Aktuality

Betonové vozovky 2020

Dne 5. listopadu se uskutečnil 8. ročník konference s mezinárodní účastí Betonové vozovky 2020. Vzhledem k aktuálním epidemiologickým opatřením proběhla konference v on-line formě. Na konferenci vystoupilo šest českých a sedm zahraničních přednášejících, jejichž přednášky byly...